Diament

O nas  |  Oferta  |  Cennik  |  Kontakt

Główna

 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone   pełnomocnictwo,

 • Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,

 • Pomoc w pozyskiwaniu środków z Funduszy Unijnych,

 • Możliwość nadzorowania księgowości w siedzibie firmy czy miejscu prowadzenia  działalności klienta,

 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta,

 • Obsługa podatkowo-zusowa właściciela,

 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 • Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej,

 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy rozliczenia podatkowego,

 • Sporządzanie opracowań i analiz dla Klienta,

 • Sporządzanie raportów księgowo-finansowych w zależności od konkretnych potrzeb Klienta,

 • Sprawozdania do GUS,

 • Przygotowanie i złożenie wniosków przed właściwymi organami administracji publicznej,

 • Przygotowywanie wniosków kredytowych,

 • Indywidualne podejście do klienta i dostosowanie się do jego potrzeb,

 • Opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m.in.:
  metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,

 • Obsługa kontroli podatkowych wraz ze sporządzaniem i przesyłaniem pism w sprawach karno skarbowych,

 • Obsłudze audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,

 • Kontrola stanu należności i zobowiązań,

 • Wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,

 

Jeśli Państwa celem jest dynamiczny rozwój własnej firmy

i jednocześnie ciągła możliwość pilnowania kosztów i źródeł przychodów zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Specjalizujemy się w prowadzeniu obsługi kadrowo - płacowej  podmiotów krajowych i z kapitałem zagranicznym. Zainteresowane podmioty mają możliwość wglądu do swoich dokumentów na bieżąco. Dzięki naszej obsłudze przedsiębiorca może dokładniej analizować strukturę kosztów i przychodów.

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;

 • kontrola dokumentów historycznych pracownika;

 • skierowanie na badania lekarskie;

 • sporządzanie umów o pracę;

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;

 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy;

 • ewidencja świadectw lekarskich;

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;

 • prowadzenie kartotek urlopowych;

 • sporządzenie świadectw pracy;

 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

Obsługa płacowa:

 • rejestracja pracownika w ZUSie;

 • sporządzanie list płac;

 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków;

 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych;

 • naliczanie premii, nagród;

 • rozliczanie nadgodzin;

 • sporządzanie pasków pracowniczych;

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;

 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika;

 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA;

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4;

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON;

 • prezentacja w Urzędach Administracji Państwowej.

 

Dodatkowa obsługa kadrowo-płacowa:

sporządzanie rocznej deklaracji PIT-11/8B dla pracowników na koniec roku i dla pracowników, którzy rozstali się z firmą w trakcie roku.

 

Zlecenie firmie zewnętrznej usług księgowych czy kadrowo-płacowych staje się obecnie wymogiem czasu.

Pomaga to w uzyskaniu stałej kontroli co do jakości wykonywanych czynności, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści finansowe. Zewnętrzna firma prowadząca rachunkowość to gwarancja obniżenia kosztów i pełni bezpieczeństwa Państwa przedsiębiorstwa.


Naszym niewątpliwym atutem jest korzystanie z nowoczesnego oprogramowania, posiadającego rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz posługiwanie się podpisem elektronicznym, co po dopełnieniu stosownych formalności pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i koszty dostarczania odpowiednich deklaracji do urzędów.


Pozostajemy również w stałym kontakcie z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, czy kancelariami radców prawnych, dzięki czemu możemy sprostać niejednemu wyzwaniu, jakie czyha na przedsiębiorcę w gąszczu zawiłych przepisów.

Nasze usługi z zakresu doradztwa prawno księgowego:

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych,

 • Optymalizacja podatkowa,

 • Konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań,

 • Interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod kątem podatkowym,

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,

 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie,

 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),

 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,

 • Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych,

 • i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

 

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje pełen profesjonalizm obsługi oraz rzetelność rozliczeń.

Prowadzimy ewidencję księgową dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady ustawy o rachunkowości, a także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Prowadzimy ewidencję podatkową zgodnie z przepisami materialnego prawa podatkowego, sporządzamy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej).

W zakres naszych usług między innymi wchodzi:

 • Prowadzenie Podatkowej Ksiązki Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych

 • Prowadzenie rozliczeń karty podatkowej

 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Dokonywanie okresowych rozliczeń podatkowych VAT, PIT

 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 • Sprawozdania finansowe

 • Raporty zarządcze

 • Administracja finansowa, analizy finansowe
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 • Księgi handlowe – pełna księgowość

 • Wyprowadzanie zaległości księgowych

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

 • Prowadzenie kontroli,

 • Przygotowanie i składanie raportów dla GUS i NBP

 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i sporządzanie informacji VAT-UE.

 • Sporządzanie wniosków kredytowych,

 • Analizy wskaźników finansowych z przepływami środków pieniężnych,

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

«
»
NBP
NBP
NBP
NBP
NBP

Diament

 

Biuro Rachunkowe Diament usługi kadrowo płacoweSpecjalizujemy się w prowadzeniu obsługi kadrowo - płacowej podmiotów krajowych i z kapitałem zagranicznym.

Czytaj więcej

 

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje pełen profesjonalizm obsługi oraz rzetelność rozliczeń.

Czytaj więcej

formularz

Obsługa księgowa

ksiegweOpracowujemy zasady polityki rachunkowości firmy. Organizujemy obieg dokumentów księgowych. Opracowujemy plan kont zgodnie z ustawą  ...

Czytaj więcej

Usługi kadrowo płacowe

kadroweProwadzimy teczki osobowe pracowników. Kontrolujemy dokumenty historyczne pracownika. Sporządzamy oświadczenia zgodne ...

Czytaj więcej

Doradztwo prawno księgowe

doradztwoZlecenie firmie zewnętrznej usług księgowych czy kadrowo-płacowych staje się obecnie wymogiem czasu. Pomaga to w uzyskaniu stałej kontroli co do ...

Czytaj więcej